Κώδικας Δεοντολογίας

Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας. Βρείτε  εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κώδικα.